Fagdager og messer

Ta ansvar for hele fagdagen(e)/ messen deres. Dere kan konsentrere dere om faglig innhold/ kunder. Vi kan gjøre alt eller deler av dette:

 • Booking av lokaliteter
 • Ordne med alt nødvendig utstyr , fasiliteter
 • Bygging av messe, utsmykking av lokaler
 • Invitasjoner
 • Konferanse lokaler
 • Middag
 • Lyd
 • Dekor
 • Mingle områder
 • Kvelds arrangement
 • Artister
 • Lys

Gjest i eget selskap